افزایش یا کاهش حجم سفارش پس از آغاز تولید محتوا چگونه محاسبه می‌شود؟

در برخی موارد ممکن است محتوای تولیدی توسط نویسش با آنچه مشتری ثبت کرده است همخوانی نداشته باشد. افزایش و یا کاهش حجم سفارش در نویسش، از طریق بخش پشتیبانی پیگیری و

حجم و مبلغ سفارش چگونه کاهش می‌باید؟

در صورتیکه سفارس پس از تحویل توسط نویسنده حجم کمتری را شامل شود، مابالتفاوت آن محاسبه و به حساب کاربری مشتری عودت داده خواهد شد. در این حالت مشتری ملزم خواهد بود که درخواست خود مبنی بر محاسبه‌ی مابالتفاوت را از طریق سامانه‌ی پشتیبانی اعلام نموده تا پس از بررسی توسط تیم پشتیبانی، مبلغ آن به حساب کاربری عودت داده شود.

حجم و مبلغ سفارش چگونه افزایش می‌باید؟

افزایش حجم سفارش در یکی از شرایط زیر حادث می‌شود:

  • درخواست مشتری
  • پیشنهادی نویسنده

در حالت اول، در صورت درخواست مشتری برای افزایش حجم محتوا، مبلغ مابالتفاوت آن محاسبه و پس از پرداخت از طریق افزایش موجودی، مشخصات سفارش نیز بنا به حجم جدید درخواست اصلاح خواهد شد.

در حالت دوم، نویسنده پس از بررسی جزئیات سفارش می‌تواند درخواست افزایش حجم سفارش را ارائه کند. تیم پشتیبانی نویسش موضوع را به مشتری اعلام و پس از تایید و پرداخت، سفارش اصلاح و افزایش حجم اعمال می‌شود.

طبعا، تولید محتوای اضافه و افزایش حجم آن توسط نویسنده بدون هماهنگی با واحد پشتیبانی، تعهدی برای پرداخت مابالتفاوت سفارش ایجاد نمی‌کند.


راهنمای سفارش تولید محتوا
پیشنهاد به شما