چگونه تغییرات انجام شده در نوشته را ببینیم؟

گاهی محتوای ارسالی نویسنده پیش از ارسال برای مشتری نیاز به تغییراتی دارد. در چنین مواردی فایل ارسالی نویسنده با تغییراتی برای مشتری ارسال می‌شود. گاهی تغییرات به‌سادگی قابل شناسایی است ولی در برخی مواقع، موارد کوچکی در نوشته تغییر کرده‌اند که پیدا کردن آنها برای نویسنده کار راحتی نیست. با این وجود برای فهم مشکلات و اجتناب از آنها، نیاز است که این موارد بررسی شوند. در چنین مواردی می‌توانید برای مشاهده تغییرات در فایل ورد، مسیر زیر را طی کنید:

برای مشاهده تغییرات این مسیر را طی کنید.

Review – Compare – Compare

مشاهده تغییرات در فایل ورد

در این مرحله فایل قبلی را به عنوان original document و فایل اصلاح شده را به عنوان revised document وارد کنید.

مشاهده تغییرات در فایل ورد

در این مرحله تغییرات اعمال شده در فایل به شما نمایش داده خواهد شد.

پیشنهاد به شما