تله کلیک

Clickbait | تله کلیک

تله کلیک به شکلی از تبلیغات اشتباه اشاره می‌کند که کاربر را با جملات اغوا کننده به کلیک روی یک لینک وادار می‌سازد. به عبارت ساده‌تر، استفاده از کلمات و جملاتی تاثیربرانگیز و عموما غلو شده، حس کنجکاوی را در مخاطب بر می‌انگیزد و او را وادار می‌کند برای ارضای این حس کنجکاوی به کلیک روی یک لینک مبادرت کند.

نمونه ای از یک تله کلیک
اعداد و کلمات اغو کننده، مولفه‌هایی کلیدی در تشکیل یک تله کلیک هستند

تله کلیک ها ریشه در روزنامه‌نگاری زرد دارد: شکلی از ژورنالیست که چندان به ارائه‌ی ارزش به مخاطب توجهی ندارد و تلاشش بیشتر به جذب مخاطب انبوه است. تله کلیک نیز، سعی می‌کند نرخ جذب حداکثر داشته باشد و با اتکا به اغواگری و فریب مخاطب، او را مجاب و وادار به بازدید از یک صفحه اینترنتی کند.