کیفیت تولید محتوا در نویسش چگونه تامین می‌شود؟

نویسش خود را متعهد به تامین کیفیت محتوای تولیدی می‌داند. این بدان معناست که بر اساس درخواست مشتری و استانداردهای نویسش، محتوای تولیدی در این سرویس می‌بایست دربردارنده‌ی معیارهای مشخصی باشد. در ادامه با روند کنترل کیفیت تولید محتوا در نویسش آشنا می‌شوید.

فرایند جذب و پذیرش متخصص تولید محتوا

افراد متخصص تولید محتوا که مایل به فعالیت در نویسش هستند، طی فرایندی شش مرحله‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند تا تطابق کیفیت عملکردشان با استانداردهای نویسش محرز شود. طبعا، در صورت عدم تطابق ویژگی‌های کیفی کار نویسنده با معیارهای نویسش، حساب کاربری تایید نخواهد شد.


تولید محتوای آزمایشی

نویسش برای کسب اطمینان از کیفیت عملکرد متخصصین خود، پیش از آغاز فعالیت در نویسش، از آن‌ها می‌خواهد که در موضوعاتی مشخص، محتوای آزمایشی تولید کنند. این محتوا مورد بررسی قرار گرفته و در صورت دارا بودن معیارهای کیفی، دسترسی متقاضی به پلتفرم نویسش به صورت آزمایشی آغاز می‌شود. در این مرحله، کیفیت محتوای تولیدی متخصص به دقت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.


بررسی کیفیت محتوا توسط کارشناسان نویسش

محتوای تولیدی توسط متخصصین تولید محتوا به صورت دوره‌ای و موردی، مورد بررسی و ارزیابی متخصصین نویسش قرار می‌گیرد. در صورت کاهش کیفیت تولید محتوا یا عدم تطابق با استانداردهای تولید محتوا، دسترسی متخصص محدود یا قطع می‌شود.


بررسی هوشمند محتوا

نویسش از سیستمی آنلاین برای بررسی کیفیت محتواهای تولیدی بهره می‌برد که به صورت هوشمند و آنلاین، محتواهای تولیدی توسط نویسندگان را مورد بررسی قرار می‌دهد. این سیستم هوشمند، خطاهای پرتکرار نویسندگان را شناسایی و در مواردی اقدام به اصلاح آن‌ها می‌کند.


بازخورد مشتری

بازخورد مشتری به‌طور مستقیم بر نحوه‌ی کار متخصصین تولید محتوا و همچنین کیفیت محتوای ایشان اثرگذار است. تیم محتوای نویسش بر اساس امتیازات هر متخصص، نسبت به ادامه فعالیت یا قطع دسترسی کاربر تصمیم می‌گیرد.

پیشنهاد به شما