‌زمان‌بندی و ترتیب ارائه‌ی خدمات نویسش پلاس چگونه است؟

زمان‌بندی ارائه‌ی خدمات نویسش پلاس، بسته به بسته‌های مختلف آن متفاوت است که در جدول زیر به‌طور کامل توضیح داده شده است.

لازم به ذکر است که طی تمامی مراحل زیر با هماهنگی مشتری بوده و از طریق سیستم تیکتینگ نویسش، گزارش مقطعی پیشرفت کار به اطلاع وی خواهد رسید.

برنزینقره‌ایطلایی
بررسی و پردازش فایل بریفدو روز کاری پس از تکمیل توسط مشتریدو روز کاری پس از تکمیل توسط مشتریدو روز کاری پس از تکمیل توسط مشتری
تدوین استراتژی بازاریابی محتواچهار روز کاری پس از بررسی فایل بریفهفت روز کاری پس از بررسی فایل بریف
تهیه گایدلاین محتواهمزمان با تحویل استراتژی محتوا (در بسته‌های سه ماهه)همزمان با تحویل استراتژی محتوا
تهیه تقویم محتواسه روز پس از تایید استراتژی توسط مشتریسه روز پس از تایید استراتژی توسط مشتریسه روز پس از تایید استراتژی توسط مشتری
آغاز تولید محتوابلافاصله پس از تایید تقویم توسط مشتریبلافاصله پس از تایید تقویم توسط مشتریبلافاصله پس از تایید تقویم توسط مشتری
انتشار محتوابلافاصله پس از تایید هر محتوا توسط مشتری و بر اساس زمان بندی انجام شده
تحلیل کلمات کلیدی و رقباهمزمان با تحویل استراتژی محتوا (در بسته‌های سه ماهه)همزمان با تحویل استراتژی محتوا (در بسته‌های سه ماهه)
بازبینی وبسایت و عارضه یابیهمزمان با تحویل استراتژی محتوا (در بسته‌های سه ماهه)

پیشنهاد به شما