کارکردهای محتوا | تولید محتوا با چه اهدافی صورت می‌گیرد؟

کارکردهای محتوا متفاوت است و می‌تواند بسته به نیاز شما در یکی از انواع متن، تصویر، ویدئو و یا صوت تولید شود. در این مقاله درباره انواع محتوا توضیحات کافی ارائه شده است. اما مستقل از نوع محتوا، کارکردهای محتوا نیز متفاوت است که به طور کلی به گروه‌های زیر تقسیم می‌شود.

۱) محتوای آموزشی

۲) محتوای خبری

۳) محتوای تبلیغاتی

۴) محتوای اطلاع‌رسان

۵) محتوای تحلیلی

۵) محتوای تحقیقی/گزارشی