چگونه در یک سفارش، توضیحات مربوط به هر محتوا را جداگانه ثبت کنیم؟

با استفاده از نویسش می‌توانید در یک سفارش، سفارش تولید بیش از یک محتوا را ثبت کنید. به عبارت ساده‌تر، هر سفارش می‌تواند مشتمل بر یک یا چند محتوای هم‌گون باشد.

در صورتیکه بخواهید اطلاعات مربوط به هر محتوا، نظیر کلمه کلیدی کانونی، کلمات کلیدی، توضیحات و مشخصات هر سفارش را به صورت اختصاصی وارد کنید، لازم است تا از فایل استاندارد سفارش گروهی نویسش استفاده کنید.

برای دسترسی به فایل استاندارد می‌توانید از طریق این لینک استفاده کرده و یا این فایل را دانلود کنید.

بسته به تعداد سفارشی که مد نظر دارید، ستون‌های مختلف را تکمیل نمایید. توجه داشته باشید که در این فایل، تنها تکمیل ستون عنوان الزامی بوده و تکمیل باقی ستون‌ها می‌تواند به ارتفای کیفیت محتوای دریافتی کمک کند.

پیشنهاد به شما