چه تفاوتی بین لحن ادبی و رسمی، و لحن دوستانه و صمیمی وجود دارد؟

لحن محتوا یکی از شاخصه‌های کیفی سنجش محتواست که متناسب با نیاز و شکل ارتباطی هر کسب‌وکار با مخاطبان خود متفاوت است. لحن محتوا (tone of voice) یکی از اقلام مرتبط به حوزه‌ی برندینگ است که تعیین و تعریف آن نیازمند دانش و مهارت این حوزه می‌باشد.

در نویسش به طور کلی، دو گونه برای لحن و آوای محتوا در نظر گرفته شده است که مشتری می‌تواند نزدیک‌ترین گونه را به هویت برند خود انتخاب کند:

  • ادبی و رسمی: نظیر آنچه در حال خواندن آن هستید. در این گونه‌ی لحن، افعال به صورت رسمی و شکل صحیح نگارشی‌شان استفاده می‌شود.
  • دوستانه و صمیمی: در این گونه از لحن محتوا، صمیمیت بیشتری در متن است و نگارش به زبان محاوره نزدیک تر است. خط قبل در فضای صمیمی به این صورت در خواهد آمد:

این گونه‌ی لحن صمیمیت بیشتری داره و نگارش به زبان محاوره نزدیک‌تره.