چه تفاوتی بین سطح تولید محتوای اقتصادی، حرفه‌ای و محتوای ویراستاری شده وجود دارد؟

نویسش بسته به نیازهای مختلف، سطح سفارش تولید محتوا را در سه رسته تعریف کرده است که می‌توانید بسته به نیاز خود هنگام سفارش تولید محتوا یکی از این سه حالت را در نظر بگیرید.

اقتصادیحرفه‌ایویراستاری
تولید محتوا به صورت اختصاصی
انتطباق با استانداردهای تولید محتوا
بازخوانی محتوا برای رفع ایرادات املاییX
درخواست اصلاح و بازبینی محتوایک بارسه بارنامحدود
انتخاب تصویر برای محتواX
ویراستاری محتوا برای بهبود خواناییXX
بهینه سازی برای موتورهای جستجوXX

هنگام ثبت سفارش در قسمت سطح تولید محتوا، می‌توانید سطوح اقتصادی و حرفه‌ای را انتخاب کنید. توجه داشته باشید برای بهره‌مندی از سرویس ویراستاری، لازم است تا سطح تولید محتوا را در حالت حرفه‌ای قرار دهید.