آیا امکان ویرایش محتوای صوتی را دارم؟

تولید محتوای صوتی در نویسش بر اساس محتوای متنی شما صورت می‌پذید. گویندگان متخصص در استدیوی نویسش، متن مورد نظر شما را در محیطی حرفه‌ای خوانده و با تجهیزاتی حرفه‌ای ضبط می‌کنند.

اصلاح و اعمال تغییر در فایل‌های صوتی دشواری‌های متعددی دارد، از همین روی اعمال تغییر بر فایل صوتی تنها در یکی از حالات زیر رخ خواهد داد و هزینه‌ی مازادی نیز در بر ندارد:

  • اشتباه در تلفظ
  • حذف بخشی از متن در خوانش
  • تپق یا وقفه در خواندن یک بخش

در صورتیکه فایل صوتی تحویلی مطابق با متن شما باشد و موارد سه گانه‌ی فوق را شامل نشود، اعمال تغییر نیازمند هماهنگی مجدد خواهد بود.

پیشنهاد به شما