آیا امکان ویرایش محتوای صوتی را دارم؟

با توجه به استقبال روزافزون از محتوای صوتی، تولید این نوع محتوا نیز یکی از خدمات نویسش است که بر اساس محتوای متنی شما صورت می‌پذید. گویندگان متخصص در استدیوی نویسش، متن مورد نظر شما را در محیطی حرفه‌ای خوانده و با تجهیزاتی حرفه‌ای ضبط می‌کنند. اصلاح و اعمال تغییر در فایل‌های صوتی دشواری‌های متعددی دارد، از همین روی ویرایش محتوای صوتی صوتی تنها در یکی از حالات زیر رخ خواهد داد و هزینه‌ی مازادی نیز در بر ندارد:

  • اشتباه در تلفظ
  • حذف بخشی از متن در خوانش
  • تپق یا وقفه در خواندن یک بخش

در صورتیکه فایل صوتی تحویلی مطابق با متن شما باشد و موارد سه گانه‌ی فوق را شامل نشود، ویرایش محتوای صوتی نیازمند هماهنگی مجدد خواهد بود.

سوالات متداول در فرایند تولید محتوای صوتی

فرآیند تولید محتوای صوتی در نویسش چگونه است؟

محتوای صوتی در نویسش مطابق با متن تحویلی شما انجام خواهد شد. در صورتی که نیاز به تهیه متن برای محتوای صوتی دارید، می‌توانید برای این مورد نیز ثبت سفارش انجام دهید. برای اطلاعات بیشتر می‌توانید راهنمای نویسش را در مورد فرآیند تولید محتوای صوتی مطالعه کنید.

آیا امکان ثبت سفارش گروهی برای محتوای صوتی وجود دارد؟

بله، مانند سفارش محتوای متنی، شما می توانید در سفارش محتوای صوتی نیز درخواست خود را برای بیش از یک محتوا ثبت کنید. مزیت ثبت سفارش به این شیوه این است که در صورتی که توضیحات مشخصی برای تعدادی محتوای صوتی در نظر دارید، می‌توانید یک بار این موارد را مطرح کنید تا در اختیار گوینده قرار گیرد.

آیا انتخاب گوینده برای محتوای صوتی امکان‌پذیر است؟

با توجه به اینکه در حال حاضر گویندگان محدودی در نویسش به تهیه محتوای صوتی مشغولند، این امکان وجود ندارد. با این حال در صورتی که نیاز دارید محتوای مورد نظر شما با صدای زن یا مرد بیان شود، لطفا این مورد با با پشتیبانی مطرح کنید.

پیشنهاد به شما