محتوای صوتی نویسش چه ویژگی هایی دارد؟

بازاریابی محتوایی به معنای استفاده از انواع محتوا در جهت رسیدن به اهداف متفاوتی است که در استراتژی بازاریابی محتوایی خود تعریف کرده‌ایم. محتوای صوتی، به دلیل ویژگی‌هایی که دارد و شیوه‌ی متفاوت مصرفش می‌تواند عضوی جذاب و مکمل در برنامه‌ی بازاریابی شما باشد. به طور کلی ویژگی‌هایی محتوای صوتی را می‌تواند در قالب موارد زیر خلاصه کرد:


دسترسی به طیف تازه‌ای از مخاطبین

مخاطبین محتوای صوتی را کمتر می‌توان با انواع دیگر محتوا درگیر کرد. افرادی‌که تمایل به شنیدن محتوای صوتی دارند، احتمالا چندان اهل خواندن مقاله و یا سایر محتواهای متنی نیستند. تولید محتوای صوتی می‌تواند فرصت مناسبی برای ایجاد تعامل با این گروه باشد.


برندسازی و ایجاد جایگاه برند

به محتوای صوتی در مقایسه با سایر انواع محتوا کمتر پرداخته شده است و زمینه‌ی فعالیت بیشتری را دارد. با توجه به کمیت پایین‌تر محتوای صوتی، می‌توان به آن به چشم مزیتی محتوایی نگاه کرد و برند خود را از این جهت سرآمد جلوه داد


تاثیرگذاری بیشتر و متفاوت

استفاده از محتوای صوتی در هر زمان و مکانی ممکن است. مخاطبین شما ممکن است مشغول به رانندگی و یا انجام کارهای جاری روزانه‌شان به محتوای شما گوش بدهند. از همین روی، شکل متفاوتی از تاثیرگذاری را به همراه خواهد داشت و می‌تواند اثر مثبت مد نظر خود را برای شناخت برند، خدمات و یا محصولات‌تان بر مخاطب ایجاد کنید.

پیشنهاد به شما