زمان تولید محتوا در نویسش چگونه محاسبه می‌شود؟

زمان تولید محتوا در نویسش بر اساس یک الگوریتم آنلاین محاسبه و به مشتری و سپس نویسنده محتوا اطلاع داده می‌شود. در محاسبه زمان تولید محتوا، با در نظر گرفتن متوسط زمان مورد نیاز از سمت نویسندگان، تلاش کردیم تا با نیاز مشتریان برای تحویل سریع محتوا نیز همگام عمل کنیم.

به‌طور کلی، موارد زیر در تعیین زمان‌بندی تولید محتوا لحاظ شده است:

  • تولید محتوا
  • تعداد محتوا
  • موضوع محتوا

سیستم محاسبه زمان تولید محتوا در نویسش با در نظر گرفتن فاکتورهای فوق، زمان پیشنهادی برای تولید محتوا را محاسبه و به مشتری و نویسنده نمایش می‌دهد. اگر در خصوص اصلاح و بهبود این سیستم پیشنهادی دارید، لطفا با ما در میان بگذارید.

پیشنهاد به شما