قطع دسترسی متخصصین تولید محتوا در نویسش چه زمانی اتفاق می‌افتد؟

تایید حساب کاربری متخصصین تولید محتوا در نویسش، قطعی و دائمی نیست و نویسش مخیر است در هر مقطع در خصوص ادامه کار یا قطع دسترسی کاربران نویسنده تصمیم بگیرد. ما به فعالیت بلندمدت و مستمر متخصصین تولید محتوا معتقدیم و سعی داریم رابطه‌ای کارآمد و طولانی را با نویسندگان همراه نویسش ایجاد کنیم. با این‌حال، با هدف حفظ کیفیت محتوای تولیدی در نویسش، عوامل زیر به‌عنوان خطوط قرمز نویسش در رابطه با متخصصین تعریف شده است که در صورت بروز هرکدام از این موارد، بدون اخطار و به‌صورت دائمی، با متخصص تولید محتوا قطع همکاری خواهد شد.

عدم ارائه‌ی محتوای اصیل

در صورتی‌که متخصص تولید محتوا، کل یا بخشی از محتوای تولیدی خود را از منبعی فارسی‌زبان، عینا برداشت (کپی) نماید و این امر برای نویسش محرز شود، دسترسی وی بدون هیچ مسامحه و فوت وقت، به‌طور مادام‌العمر قطع خواهد شد. نویسش متعهد به ارائه‌ی محتوایی اصیل و منحصربه‌فرد است و عدم تبعیت از این امر در هیچ حالتی پذیرفته نیست.

تاخیر در تحویل محتوا

بازه‌ی زمانی تولید محتوا برای هر سفارش در نویسش، مشخص و پیش از پذیرش متخصص برای انجام، به رویت او می‌رسد. نویسش متعهد است که سفارش‌های تولید محتوا را در بازه‌ی زمانی مورد نظر به مشتریان خود تحویل نماید، لذا تاخیر در تحویل سفارش در بازه‌ی تعیین شده، موجب قطع همکاری با نویسنده خواهد شد.

قطع همکاری با نویسنده به دلیل تاخیر در تحویل محتوا

تولید محتوای غیر استاندارد

استانداردهای تولید محتوا در نویسش، معیار اصلی ما و مشتریان برای تعیین و سنجش کیفیت محتوای تولیدی‌ست. در صورت عدم مطابقت محتوای تولیدی متخصصین با هریک از شروط و بندهای مندرج در این استاندارد، دسترسی ایشان قطع خواهد شد.

استفاده همزمان چندنفر از یک حساب کاربری

بر اساس قوانین نویسش، استفاده‌ی همزمان چند نفر نویسنده از یک حساب کاربری مجاز نبوده و در صورت احراز، آن حساب کاربری مسدود خواهد شد.


پیشنهاد به شما