نویسش پلاس چگونه کار می‌کند؟

بسته‌های مختلف نویسش پلاس شامل خدمات متفاوتی‌ست که بسته به نوع بسته‌ی خریداری شده، ممکن است شامل خدمات مختلفی باشد.

به‌طور کلی روند ارائه‌ی خدمات برای این بسته‌ها طی پنج مرحله صورت می‌گیرد. ما در این فرایند سعی کرده‌ایم که ساده‌ترین مسیر ممکن را طراحی کنیم.

۱-تکمیل اطلاعات اولیه

با تهیه بسته‌های نویسش پلاس تیکتی برای شما ارسال می‌شود که از طریق آن اطلاعات لازم برای تدوین اسناد مختلف بسته‌ی انتخابی‌تان را دریافت می‌کنید.

۲-تدوین اسناد

پس از تکمیل اطلاعات، با توجه به ترجیحات شما نسخه‌ی اولیه‌ی اسناد نویسش پلاس (شامل استراتژی، تدوین کلمات کلیدی و بازبینی سایت) تهیه شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد. در این مرحله بنا به بازخورد شما اسناد اصلاح و تکمیل می‌شود تا به تایید نهایی شما برسد.

۳-تدوین تقویم محتوا

با تیکه بر اسنادی که در مرحله قبل آماده شد، تقویم محتوا تهیه شده و در اختیار شما قرار می‌گیرد. در این مرحله نیز امکان اصلاح تقویم بنا به درخواست شما وجود دارد.

۴-تولید محتوا

پس از تایید تقویم محتوا، تولید محتوا آغاز می‌شود و مطالب طی زمان‌بندی مشخص شده برای شما ارسال می‌شوند.

۵-انتشار محتوا

در صورتی که انتشار محتوا را نیز در بسته‌ی خود انتخاب کرده باشید، مطالب پس از تایید در وبسایت شما منتشر خواهند شد.


برای اطلاع از زمان‌بندی ارائه‌ی این خدمات برگه‌ی روند ارائه‌ی خدمات نویسش پلاس را مطالعه کنید. همچنین در صورتی که نیاز به توضیح بیشتر در مورد خدمات مختلف این بسته‌ها دارید، پیشنهاد می‌کنیم راهنمای انتخاب خدمات تولید محتوا را بررسی کنید.

پیشنهاد به شما