نویسش پلاس چگونه کار می‌کند؟

بسته‌های مختلف نویسش پلاس شامل خدمات متفاوتی‌ست که بسته به نوع بسته‌ی خریداری شده، ممکن است شامل استراتژی و انتشار و تقویم محتوایی باشد.

به طور کلی روند ارائه‌ی خدمات در نویسش پلاس طی چهار مرحله صورت می‌گیرد. ما در این فرایند سعی کرده‌ایم که ساده‌ترین مسیر ممکن را طراحی کنیم.

  1. تکمیل اطلاعات اولیه
  2. تدوین استراتژی بازاریابی محتوایی
  3. تدوین تقویم محتوا
  4. تولید محتوا
  5. انتشار محتوا

توضیحات بیشتر در مورد روند ارائه‌ی خدمات نویسش پلاس را در این صفحه بخوانید

پیشنهاد به شما