چگونه تولید محتوا خود را با نویسنده منتخب مان به انجام برسانیم؟

نویسش همواره در تلاش است تا با توسعه‌ی زیرساخت‌های خود، کیفیت تولید محتوا را ارتقا دهد. امکان ارائه‌ی پیشنهاد به نویسنده منتخب نیز یکی از همین امکان‌هاست که به مشتریان کمک می‌کند تا محتوایی یک‌دست و با کیفیت در اختیار داشته باشند.

نویسنده منتخت در نویسش چگونه تعیین می‌شود؟

با توجه به گستردگی موضوعات تولید محتوا در نویسش، نویسنده منتخب در هر گروه و برای هر مشتری متفاوت است، لذا بهترین معیار برای تعیین نویسنده منتخب، علمکرد وی برای یک مشتری مشخص خواهد بود.

نویسندگان نویسش با سفارش تولید محتوا و تجربه‌ی حاصله از کار با نویسندگان مختلف و با در نظر گرفتن کیفیت نهایت دریافتی، این امکان را خواهند داشت که تولید محتوا سفارشات آتی خود را به نویسنده منتخب خود بپسارند.

چگونه سفارش تولید محتوا را به نویسنده منتخب پیشنهاد کنیم؟

در صورتیکه پیش‌تر در نویسش سفارش تولید محتوا ثبت کرده باشید ومحتوای آن مورد تایید شما بوده باشد، هنگام ثبت سفارش جدید بخش جدید به صفحه ثبت سفارش ایجاد می‌شود. در این بخش (که تصویر آن‌را در ادامه می‌بینید) می‌توانید تولید محتوای سفارش جدید خود را به نویسنده منتخب خود پیشنهاد کنید.

پس از تایید سفارش توسط پشتیبان نویسش، نویسنده‌ منتخب مورد نظر طی ۴ ساعت فرصت خواهد داشت تا نسبت به پذیرش و یا عدم پذیرش شما اقدام نماید. در این موارد، عموما تیم پشتیبانی تعامل لازم برای پذیرش و انجام تولید محتوا را پیگیری خواهد کرد.

پیشنهاد به شما