آیا محتوای شبکه‌های اجتماعی، طراحی گرافیکی و بصری را نیز شامل می‌شود؟

نویسش هم‌اکنون ارائه دهنده‌ی سرویس تولید محتوا به زبان‌های مختلف و به‌صورت متنی‌ست. در گروه تولید محتوای شبکه‌های اجتماعی، تنها محتوای متنی آن توسط نویسنده تهیه و در اختیار مشتری قرار می‌گیرد.

بنابراین، برای شبکه‌های اجتماعی می‌توانید تصاویر را به سفارش‌تان ضمیمه کنید تا بر اساس تصویر و متناسب با آن، توضیحات (کپشن) نوشته شود.

پیشنهاد به شما