تفاوت انواع تولید محتوا چیست؟

مشتریان نویسش می‌توانند سفارش تولید محتوا را در یکی از سه گروه «ترجمه»، «تالیف» و «تحقیق و تالیف» ثبت کنند. در ادامه تفاوت میان این سه گروه توضیح داده خواهد شد:

تولید محتوا

تالیف

این نوع تولید محتوا مناسب موضوعاتی‌ست که مشتری می‌خواهد پیرامون محتوایی کاملا بدیع و بدون استفاده از منبعی مشخص نوشته شود. در این نوع محتوا، نویسنده با استفاده از دانش خود دست به تالیف (خلق) کامل محتوا زده و از متون و محتوایی غیر از زبان‌های دیگر استفاده‌ی مستقیم نخواهد کرد.

ترجمه

در این نوع محتوا، همانطور که از نامش پیداست، به ترجمه‌ی عینی متن پرداخته می‌شود. در این نوع، مشتری می‌بایست منبع مورد نظر خود برای ترجمه را از طریق بخش لینک منبع و یا ضمیمه کردن فایل در اختیار همکار تولیدکننده‌ی محتوا قرار دهد و او نیز، به ترجمه‌ی دقیق و مطابق با متن اصلی خواهد پرداخت.

تحقیق و تالیف

بخش عمده‌ی سفارش‌های نویسش، مواردی هستند که مشتری می‌خواهد نویسنده بر اساس انتخاب خود، منبع و یا منابعی را برای تولید انتخاب کرده و پس از تحقیق و جمع‌آوری، به تالیف متنی تازه بپردازد. در این نوع از تولید محتوا، منبع خاصی مورد استفاده قرار نگرفته و ترجمه‌ صرف صورت نمی‌گیرد. در اکثر موارد، نویسنده خود موظف به یافتن منابع معتبر برای تولید محتواست، اما ممکن است مشتری نیز منابعی را معرفی و یا پیشنهاد کند.


سفارش تولید محتوا
سفارش تولید محتوا در نویسش
پیشنهاد به شما