تحلیل کلمات کلیدی چه بخش‌هایی را شامل می‌شود؟

در نویسش پلاس می‌توانید خدمات مختلفی را متناسب با نیاز خود انتخاب و به صورت یکپارچه دریافت کنید. تحلیل کلمات کلیدی یکی از این خدمات است که همانطور که از نام آن برمی‌آید، تحلیلی جامع از وضعیت کلمات کلیدی وب‌سایت و کسب‌وکار شما را ارائه و بهترین انتخاب‌های ممکن را پیش روی‌تان قرار می‌دهد.

در این سرویس، با استفاده از سرویس‌های تخصصی تحلیل و آنالیز کلمات کلیدی، وضعیت رقابت بر سر کلیدواژه‌های مختلف در حوزه‌ی کسب‌وکار شما بررسی و با در نظر گرفتن پارامترهایی همچون رقابت، سهولت دستیابی، اهمیت کلیدواژه و… اولویت‌های تمرکز بر کلیدوازه‌های اصلی به مشتری ارائه می‌گردد.

همچنین، گزارشی از وضعیت موجود نیز تهیه و تقدیم خواهد شد.

پیشنهاد به شما