آیا استفاده از یک حساب کاربری برای چند نویسنده مجاز است؟

پلتفرم نویسش به گونه‌ای طراحی و اجرا شده است که متخصصین تولید محتوا می‌بایست هرکدام برای خود به‌طور مستقل درخواست عضویت نمایند تا پس از طی مراحل بررسی، امکان شروع فعالیت در نویسش را بیابند. به عبارت بهتر، امکان بهره‌گیری از یک حساب کاربری نویسش برای چند نویسنده میسر نیست و در صورتی که این شیوه‌ی استفاده برای نویسش محرز شود، دسترسی آن حساب کاربری محدود خواهد شد. علاوه بر این، با توجه به مراحل فعال‌سازی حساب‌ کاربری در نویسش و احراز هویت، امکان فعالیت چند حساب کاربری برای یک شخص وجود ندارد.

شرکت‌های فعال در حوزه‌ی تولید محتوا، نمی‌توانند از نویسش برای دریافت سفارش بهره گرفته و درخواست‌ها را بین نفرات خود تقسیم کنند. نویسش تنها با افراد حقیقی و به‌طور مستقیم کار می‌کند و افراد واسط، امکان فعالیت در نویسش را ندارند.

چرا فعالیت تیم‌ها و شرکت‌های تولید محتوا در نویسش میسر نیست؟

متاسفانه بسیاری از افراد سودجو با به خدمت گرفتن کارشناسان تولید محتوا، حاشیه‌ی سودی را برای خود ایجاد می‌کنند و بدون خلق ارزشی بیشتر، از درآمد متخصصین می‌کاهند. سیستم قیمت‌گذاری نویسش به گونه‌ای طراحی و اجرا شده است که بتواند صرفه‌ی اقتصادی را برای مشتریان و تولیدکنندگان محتوا فراهم کند. حضور واسطی در این بین، علاوه بر آنکه از کیفیت نهایی محتوا کاسته و فرایند تعاملی فی‌مابین را با مشکل مواجه می‌کند، موجب اجحاف در حق متخصصین تولید محتوا می‌شود.

پیشنهاد به شما