آیا می توانم محتوای متنی و صوتی ام را همزمان سفارش دهم؟

تولید محتوا صوتی در نویسش بر اساس محتوای متنی تولید شده است. به عبارت بهتر، هنگام سفارش محتوای صوتی لازم است که محتوای متنی را در اختیار داشته باشید. پس در ابتدا، نسبت به ثبت سفارش محتوای متنی خود اقدام کرده و پس از آماده‌سازی و تایید آن اقدام به ثبت سفارش صوتی کنید.

به هنگام ثبت محتوای متنی با هدف تبدیل آن به محتوای صوتی، بهتر است در بخش توضیحات، هدف خود از تولید محتوا را درج نموده تا نویسنده با در نظر گرفتن مقصود شما بتواند خروجی بهتری آماده و تقدیم کند.

پیشنهاد به شما